Serwis

Czym jest rękojmia i kto za nią odpowiada?

Jest to odpowiedzialność dewelopera, jako sprzedającego lokal za jego wady fizyczne, jak i prawne. Z mocy prawa przysługuje Państwu 5-letnia rękojmia w stosunku do wad nieruchomości, licząc od daty odbioru lokalu. Po jego odbiorze usterkami zajmuje się dział serwisu firmy Petro. Przyjmuje on zgłoszenia usterek, weryfikuje ich zasadność oraz koordynuje proces usuwania usterek.

Kiedy i jakie usterki można zgłaszać?

Usterki stwierdzone podczas odbioru lokalu powinny zostać wpisane do protokołu odbioru lokalu. Co należy zrobić, gdy usterki ujawnią się później? Przed zgłoszeniem usterki powinni się Państwo zapoznać z instrukcją użytkowania lokalu, którą otrzymali Państwo podczas odbioru lokalu, a następnie zauważoną usterkę zgłosić deweloperowi poprzez poniższy formularz usterkowy, aż do upływu 5-letniej rękojmi.

 

Status realizacji zgłoszenia można zweryfikować kontaktując się z serwisem:

 • mail’owo: serwis@petro.pl,
 • telefonicznie: 570 241 855.

 

Rękojmia nie obejmuje m.in.:

 • elementów w obrębie których dokonywano ingerencji (przeróbek),
 • uszkodzeń mechanicznych,
 • uszkodzeń wynikających ze zużycia, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz braku odpowiedniej konserwacji.

 

Deweloper nie odpowiada również za wady wydanego lokalu w przypadku, jeśli wiedzieli Państwo o nich przed podpisaniem protokołu odbioru. Szczegółowe informacje dot. usterek nieobjętych rękojmią znajdują się w przekazanej podczas odbioru instrukcji użytkowania lokalu.

 

Wszelkie uwagi do części wspólnych budynku takich jak klatki schodowe, korytarze, garaż podziemny, teren zewnętrzny itp. i usterki eksploatacyjne mogą Państwo zgłaszać do Zarządcy nieruchomości po podpisaniu umowy przenoszącej własność lokalu i po zawiązaniu się Wspólnoty Mieszkaniowej.

Ile dni ma deweloper na rozpatrzenie wniosku i dokonanie naprawy?

W ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia usterki poinformujemy Państwa mail’owo o jej zasadności. Jeśli usterka zostanie uznana za zasadną deweloper usunie ją nie później niż w ciągu 30 dni od chwili jej zgłoszenia z zastrzeżeniem, iż nastąpi to jeżeli lokal zostanie w tym celu udostępniony deweloperowi. Dokładamy wszelkich starań, aby terminy te były jak najkrótsze. Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie usterki w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin jej usunięcia wraz z uzasadnieniem opóźnienia.

Gdzie zgłosić się w razie sytuacji awaryjnej?

Oprócz typowego trybu usuwania usterek z tytułu rękojmi zdarzają się czasem awarie wymagające pilnej interwencji służb technicznych. Dotyczy to zazwyczaj awarii związanych z mediami. W takich sytuacjach w pierwszej kolejności należy powiadomić pogotowie techniczne 24h/7 Wspólnoty Mieszkaniowej oraz poniższe służby techniczne w zależności od typu awarii:

 • pogotowie energetyczne 991,
 • pogotowie gazowe 992,
 • pogotowie ciepłownicze 993,
 • pogotowie wodno-kanalizacyjne 994,
 • pogotowie techniczne 24h/7 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dzieci Warszawy i Zofii Moraczewskiej 730 173 173,
 • pogotowie techniczne 24h/7 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojciechowskiego 885 208 188.

Formularz zgłaszania usterki

Zgłoszenie usterki

Moje dane

Dane osoby do kontaktu

Dane inwestycji

Usterka

Dołącz zdjęcia usterki
Maksymalny rozmiar pliku: 5MB
Maksymalna ilość zdjęć: 10
Dozwolone pliki: jpg, jpeg, png, bmp, pdf

* - Pola obowiązkowe