Komunikaty

23 czerwca 2023

INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

W dniu 31 maja 2023r. spółka pod dotychczasową firmą Petro Development spółka z o.o. z/s w Warszawie (KRS 0000371665) jako spółka przejmująca połączyła się ze spółką P1 Development spółka z o.o. z/s w Warszawie (KRS 0000767130) jako spółką przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. doszło do połączenia na zasadach sukcesji generalnej, w tym przez przeniesienie całego majątku, umów i zobowiązań, decyzji administracyjnych, itd. spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Jednocześnie spółka pod dotychczasową firmą ‘Petro Development spółka z o.o.’ zmieniła firmę na ‘P1 Development spółka z o.o.’.

Spółka P1 Development spółka z o.o. (KRS: 0000767130) została powołana jako spółka celowa do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego pn. ‘ELITE-WILLE MIEJSKIE’ w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy. W związku z zakończeniem inwestycji spółka ta została przejęta przez jej jedynego udziałowca (tzw. spółkę matkę). Tym samym ciągłość działalności zostaje zachowana, w tym wszystkie umowy będą dalej realizowane już przez spółkę przejmującą pod nową firmą ‘P1 Development spółka z o.o.’ (KRS 0000371665).

Aktualny odpis KRS do pobrania tutaj

27 kwietnia 2023

Komunikat o uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji pn. ‘ELITE – WILLE MIEJSKIE’ w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy

Spółka P1 Development sp. z o.o. z/s w Warszawie (Deweloper) niniejszym informuje, że w dniu 13 kwietnia 2023r. inwestycja pn. ‘ELITE – WILLE MIEJSKIE’ w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy została oddana do użytkowania tj. Decyzją z dnia 13.04.2023r. Nr IIOT/106/U/2023 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy udzielił Spółce pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Powołana decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania oraz prawomocna („Decyzja PnU”).

3 kwietnia 2023

Komunikat o zakończeniu robót budowlanych inwestycji pn. ‘ELITE – WILLE MIEJSKIE’ w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy

Spółka P1 Development sp. z o.o. z/s w Warszawie (Deweloper) niniejszym informuje, że w dniu 3 marca 2023r. zostały zakończone roboty budowlane inwestycji pn. ‘ELITE – WILLE MIEJSKIE’ w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy, co zostało odpowiednio potwierdzone wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.

Scan wyciągu z dziennika budowy do pobrania tutaj

20 marca 2023

Zarząd spółki Petro Development sp. z o.o. z/s w Warszawie oraz Zarząd spółki P1 Development sp. z o.o. z/s w Warszawie uprzejmie informują, że w związku z zakończeniem budowy inwestycji pn. ‘Elite-Wille Miejskie’ w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy została rozpoczęta procedura łączenia obu Spółek.

Spółka P1 Development sp. z o.o. – zgodnie z procedurą Banku finansującego – została powołana przez spółkę Petro Development sp. z o.o. jako spółka celowa do realizacji wyłącznie powołanej inwestycji.

W związku z powyższym po jej zakończeniu obie Spółki zostaną połączone. Jednocześnie informujemy, że wszystkie uprawnienia i zobowiązania spółki P1 Development sp. z o.o. przejdą – na zasadzie sukcesji generalnej – na spółkę Petro Development sp. z o.o..

Plan połączenia z załącznikami do pobrania poniżej:

Plan połączenia z dnia 20.03.2023r.
Bilans i rachunek wyników Petro Development Sp. z o.o. na dzień 28.02.2023r.
Bilans i rachunek wyników P1 Development Sp. z o.o. na dzień 28.02.2023r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: INFO@PETRO.PL.