Nr lokalu Piętro Powierzchnia Ilość pokoi Balkon/Loggia Ogródek Taras Rzut Status
U1 - 70.98 - - - - pobierz Niedostępne
U2 - 73.37 - - - - pobierz Wolne
U3 - 96.20 - - - - pobierz Niedostępne
U4 - 68.85 - - - - pobierz Niedostępne
001 1 59.28 3 8.56 - - pobierz Niedostępne
002 1 43.45 2 4.05 - - pobierz Niedostępne
003 1 57.47 3 10.24 - - pobierz Niedostępne
004 1 49.30 2 6.07 - - pobierz Niedostępne
005 2 59.28 3 8.56 - - pobierz Niedostępne
006 2 43.45 2 4.05 - - pobierz Niedostępne
007 2 57.47 3 10.24 - - pobierz Niedostępne
008 2 49.30 2 6.07 - - pobierz Niedostępne
009 3 59.28 3 8.56 - - pobierz Niedostępne
010 3 43.45 2 4.05 - - pobierz Niedostępne
011 3 57.47 3 10.24 - - pobierz Niedostępne
012 3 49.30 2 6.07 - - pobierz Niedostępne
014 - 36.74 2 - 50.07 - pobierz Niedostępne
015 - 36.70 2 - 32.07 - pobierz Niedostępne
016 1 58.73 3 8.56 - - pobierz Niedostępne
017 1 55.41 3 6.36 - - pobierz Niedostępne
018 1 39.40 2 6.37 - - pobierz Niedostępne
019 1 45.66 2 4.37 - - pobierz Niedostępne
020 1 49.51 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
021 2 58.73 3 8.56 - - pobierz Niedostępne
022 2 55.41 3 6.36 - - pobierz Niedostępne
023 2 39.40 2 6.37 - - pobierz Niedostępne
024 2 45.66 2 4.37 - - pobierz Niedostępne
025 2 49.51 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
026 3 58.73 3 8.56 - - pobierz Niedostępne
027 3 55.41 3 6.36 - - pobierz Niedostępne
028 3 39.40 2 6.37 - - pobierz Niedostępne
029 3 45.66 2 4.37 - - pobierz Niedostępne
030 3 49.51 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
031 - 60.32 3 - 56.92 - pobierz Niedostępne
032 - 48.75 2 - 124.95 4.61 pobierz Niedostępne
033 - 50.56 3 - 137.05 4.61 pobierz Niedostępne
034 - 54.87 3 - 50.20 - pobierz Niedostępne
035 1 50.57 3 4.73 - - pobierz Niedostępne
036 1 49.18 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
037 1 27.63 1 4.50 - - pobierz Niedostępne
038 1 48.94 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
039 1 48.78 2 4.73 - - pobierz Niedostępne
040 2 50.57 3 4.73 - - pobierz Niedostępne
041 2 49.18 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
042 2 27.63 1 4.50 - - pobierz Niedostępne
043 2 48.94 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
044 2 48.78 2 4.73 - - pobierz Niedostępne
045 3 50.57 3 4.73 - - pobierz Niedostępne
046 3 49.18 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
047 3 27.63 1 4.50 - - pobierz Niedostępne
048 3 48.94 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
049 3 48.78 2 4.73 - - pobierz Niedostępne
050 - 54.84 3 - 51.42 - pobierz Niedostępne
051 - 50.68 3 - 138.51 4.61 pobierz Niedostępne
052 - 48.81 2 - 135.89 4.61 pobierz Niedostępne
053 - 60.31 3 - 55.69 - pobierz Niedostępne
054 1 48.89 2 4.73 - - pobierz Niedostępne
055 1 49.01 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
056 1 27.82 1 4.50 - - pobierz Niedostępne
057 1 49.11 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
058 1 50.67 3 4.73 - - pobierz Niedostępne
059 2 48.89 2 4.73 - - pobierz Niedostępne
060 2 49.01 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
061 2 27.82 1 4.50 - - pobierz Niedostępne
062 2 49.11 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
063 2 50.67 3 4.73 - - pobierz Niedostępne
064 3 48.89 2 4.73 - - pobierz Niedostępne
065 3 49.01 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
066 3 27.82 1 4.50 - - pobierz Niedostępne
067 3 49.11 2 7.42 - - pobierz Niedostępne
068 3 50.67 3 4.73 - - pobierz Niedostępne
069 - 49.54 2 - 48.96 - pobierz Niedostępne
070 - 80.38 4 - 251.56 - pobierz Niedostępne
071 - 47.34 2 - 78.61 - pobierz Niedostępne
072 - 59.13 3 - 52.08 - pobierz Niedostępne
073 1 49.54 2 4.50 - - pobierz Niedostępne
074 1 80.40 4 8.60 - - pobierz Niedostępne
075 1 47.33 2 12.66 - - pobierz Niedostępne
076 1 59.13 3 8.37 - - pobierz Niedostępne
077 2 49.54 2 4.50 - - pobierz Niedostępne
078 2 80.40 4 8.60 - - pobierz Niedostępne
079 2 47.33 2 12.66 - - pobierz Niedostępne
080 2 59.13 3 8.37 - - pobierz Niedostępne
081 3 49.54 2 4.50 - - pobierz Niedostępne
082 3 80.43 4 8.60 - - pobierz Niedostępne
083 3 47.33 2 12.66 - - pobierz Niedostępne
084 3 59.13 3 8.37 - - pobierz Niedostępne
085 - 40.35 2 - 67.92 - pobierz Niedostępne
086 - 49.59 2 - 108.46 - pobierz Niedostępne
087 - 43.00 2 - 50.64 - pobierz Niedostępne
088 - 76.77 4 - 127.73 - pobierz Niedostępne
089 - 46.54 2 - 45.05 - pobierz Niedostępne
090 1 58.79 3 8.37 - - pobierz Niedostępne
091 1 47.33 2 12.66 - - pobierz Niedostępne
092 1 49.54 2 8.60 - - pobierz Niedostępne
093 1 41.31 2 7.50 - - pobierz Niedostępne
094 1 76.83 4 7.61 - - pobierz Niedostępne
095 2 58.79 3 8.37 - - pobierz Niedostępne
096 2 47.33 2 12.66 - - pobierz Niedostępne
097 2 49.54 2 8.60 - - pobierz Niedostępne
098 2 41.31 2 7.50 - - pobierz Niedostępne
099 2 76.83 4 7.61 - - pobierz Niedostępne
100 3 58.79 3 8.37 - - pobierz Niedostępne
101 3 47.33 2 12.66 - - pobierz Niedostępne
102 3 49.54 2 8.60 - - pobierz Niedostępne
103 3 41.31 2 7.50 - - pobierz Niedostępne
104 3 76.83 4 7.61 - - pobierz Niedostępne